Liturgie 18 maart 2018

Liturgie voor de 5e zondag in de veertigdagentijd, Judica

Zondag 18 maart 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds A. Hekman, Assen
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Ina Kruizinga
Leiding Kindernevendienst: Janny Geertsema
Organist: Koos Akkerman

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 43: 1,2,3,4,5

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h (acclamatie)

Kindernevendienst: Project: Ik zorg voor jou

Zingen: Ik zal er zijn voor jou (zie apart blad)

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

1e Lezing: Psalm 41

Zingen: Lied 536: 1,2,3,4

Evangelielezing:  Marcus 14: 12-21.  Thema : “Ik toch niet?”

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen: Lied 345: 1,2,3

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven  

Slotlied: Lied 919: 1,2,3,4

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Ziekenpastoraat

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 5e Vesper in de Dorpskerk in Midwolda. Voorganger is ds. Richard Offringa.

Zondag 25 maart is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude

’s avonds om 19.00 uur is de 6e Veper in De Ontmoeting in Scheemda. Voorganger: ds. Simon Rienstra

 

Bezinning & Cultuur

20 maart
Gespreksgroep voor senioren over thema’s uit het boekje “Professor, Bestaat God?” van Peter Barthel. Met voorafgaand een gezamenlijke lunch in Ons Gebouw, Winschoten. Aanvang: 12.30 uur. Kosten € 5,- p.p. Ook wie een keertje wil komen kijken is van harte welkom.

Woensdag 21 maart
Leerhuis Filosofie 20.00 uur Ons Gebouw Winschoten.

Vrijdag 23 maart
Meditatieve dans (blz 31), 19.30 uur Ons Gebouw, Winschoten.

Zondag 25 maart
Concert Magnuskerk Bellingwolde 16.00 uur. Moderato Cantabilé o.l.v. Nana Tchikinashvilli.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *