Uitleg van de tafelschikkingen

Tafelschikkingen in de veertigdagentijd

Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer is er gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

In alle lezingen komen we iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke materialen geven we vorm aan de roep die klinkt.

 

Zondag 18 februari

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel aan takken (met dorens), zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen.

 

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon

 

Zondag 25 februari

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg. Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die hemels verlangen uitbeelden. De witte amaryllis of grote anjer wordt langs de stam naar beneden gebonden als stem van God. Gods stem klinkt, Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd.

 

God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon

Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven

 

Zondag 4 maart

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe door Jezus stem de stemmen van de handelaars het zwijgen wordt opgelegd. De boosheid van Jezus wordt gesymboliseerd door een kale stam met daarlangs een dik touw/ gesel van Berengras. Sterk als het dikke touw rond de stam is Zijn handelen. Met zijn stem, krachtig als het dikke touw, jaagt hij alle andere stemmen weg. Munten liggen rondom de stam.

 

God,
zoveel stemmen
die opkomen voor eigen geld en gewin
Uw huis
dat Uw huis niet meer is
Uw stem overschreeuwd

Jezus stem
herstelt
wat niet meer werd gehoord
Uw woord
van liefde en recht

 

Zondag 11 maart

De kleur van deze vierde zondag is roze. Gods licht breekt al door. We horen over brood en vis die gedeeld worden. Rondom de stam zien we bolletjes mos en grassen. Langs de stam graan, als teken van het brood dat gedeeld wordt. Onder de stam een brood in twee grote stukken.
Jezus stem doet delen. Zijn delen maakt veel van weinig. Waar gedeeld wordt is er overvloed.

 

God,
in het groene gras
zitten de mensen
vertrouwend
op de stem
van Hem die deelt
die stem is het
die ons aanzet
tot delen

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *