Uitleg van de tafelschikkingen

Tafelschikkingen in de veertigdagentijd

Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer is er gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

In alle lezingen komen we iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke materialen geven we vorm aan de roep die klinkt.

 

Zondag 18 februari

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel aan takken (met dorens), zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen.

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon

 

Zondag 25 februari

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg. Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die hemels verlangen uitbeelden. De witte amaryllis of grote anjer wordt langs de stam naar beneden gebonden als stem van God. Gods stem klinkt, Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd.

God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon

Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven

 

Zondag 4 maart

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe door Jezus stem de stemmen van de handelaars het zwijgen wordt opgelegd. De boosheid van Jezus wordt gesymboliseerd door een kale stam met daarlangs een dik touw/ gesel van Berengras. Sterk als het dikke touw rond de stam is Zijn handelen. Met zijn stem, krachtig als het dikke touw, jaagt hij alle andere stemmen weg. Munten liggen rondom de stam.

God,
zoveel stemmen
die opkomen voor eigen geld en gewin
Uw huis
dat Uw huis niet meer is
Uw stem overschreeuwd

Jezus stem
herstelt
wat niet meer werd gehoord
Uw woord
van liefde en recht

 

Zondag 11 maart

De kleur van deze vierde zondag is roze. Gods licht breekt al door. We horen over brood en vis die gedeeld worden. Rondom de stam zien we bolletjes mos en grassen. Langs de stam graan, als teken van het brood dat gedeeld wordt. Onder de stam een brood in twee grote stukken.
Jezus stem doet delen. Zijn delen maakt veel van weinig. Waar gedeeld wordt is er overvloed.

God,
in het groene gras
zitten de mensen
vertrouwend
op de stem
van Hem die deelt
die stem is het
die ons aanzet
tot delen

 

Zondag 18 maart

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we over het geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden. Jezus spreekt over het wonder van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en dan toch veelvuldig vrucht draagt.
Onder aan de stam een bloeiende bloembol. Deze geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde iets moois gaat bloeien.
Langs de stam een narcis die staat voor de stem van God die roept: ’ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen’.
Klimop slingert zich langs de stam als geheim van eeuwig leven.

God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent

Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders

 

Zondag 25 maart, Palmpasen

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we over Jezus’ intocht in Jeruzalem. Deze zondag is een zondag met twee gezichten. Jassen en groene takken worden voor hem op de weg gelegd. Mensen juichen. Er is de jubel van de intocht maar dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen met het binnengaan van Jeruzalem. Palmtakken worden langs de stam gebonden. Een rood kleed vormt de weg waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Langs de andere arm een passiebloem die het lijden aankondigt.

God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

 Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles

 

Zondag 1 april, Pasen

Vandaag vieren we de overwinning van het leven op de dood. Maria ontmoet in de tuin de opgestane Heer. Het is zijn stem die haar doet zien.

Rond één arm van het gaffelkruis is een guirlande van Hedera met witte fresia’s gedrapeerd en verbonden met een groter bloemstuk met witte tulpen, rozen, anjers en skimmia en groen als stalend licht in een groene tuin.

God,
Uw stem
wekt ons
uit een doods bestaan

Uw stem roept ons
elke dag bij onze naam
opdat wij zien
wat voor ogen is
en
opstandig leven

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *