Zondag 25 februari 2018 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 2e zondag in de veertigdagentijd, Reminiscere

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan
 Lector: Hilda van der Woude
Organist: Wim Westerman                          

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 25: 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: 1 Koningen 19: 9-18

Zingen: Lied 321 in wisselzang: 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a

Evangelielezing: Marcus 9: 2-10

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel        

Zingen: Lied 545

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 416

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze Partnergemeente in Nicolesti, Roemenië.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

 

Komende diensten

Vanmiddag is er een avondmaalsviering in het Vondelhuys om 15.00 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Om 19.00 uur is de 2e Vesper in de dorpskerk in Meeden. Voorganger: pastor Tineke Huizing-Piersma, m.m.v. het regiokoor o.l.v. Bernard Aukes.

Zondag  4 maart is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

‘s avonds om 19.00 uur is de 3e vesper in de Stefanuskerk te Finsterwolde. Voorganger: ds. Wolf Jöhlinger.

 

Bezinning & Cultuur

25 februari
Concert Protestantse kerk Oostwold (blz. 33), 15:00 uur, Giardino Musicale, entree: €12,50.

28 februari
Meditatieve dans o.l.v. Ulrike Neumann, om 10:00 uur in Ons Gebouw Winschoten.

4 maart
Inspiratiecafé ‘ZIN IN OLDAMBT’, 15.00 uur, café Hotel Victoria, Marktplein Winschoten. Gast: Erik Hulsegge, journalist en ambassadeur van SamenLoop voor Hoop Oldambt.

10 maart
De Jeruzalemramen van Marc Chagall. Lezing met lichtbeelden
Locatie: Marktpleinkerk Winschoten. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: € 10,- (inclusief lunch). Opgave via ds. Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl) of Ellen Smid (ellensmid@hotmail.com). Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *