Zondag 11 februari 2018 om 11.00 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 6e zondag na Epifanie

Voorganger: Ds. F. Volbeda
Ouderling van dienst: Eise Smid
 Lector: Koos Akkerman
Organist: Koos Akkerman

 

Orgelspel                                  

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                     (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Ps 31: 1,2,3

Kyrie en Gloria
V.: ….bidden wij allen samen:

A.:    Lied  301e (acclamatie)

Gloria: Lied 117a

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

GEBED

1e Lezing: Psalm 119: 89-96 en 105           

Zingen: Psalm 119: 6,12,40

Evangelielezing: Marcus: 1: 40-45

Zingen

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen  (Lied 339b).

Overdenking

Orgelspel       

Zingen: lied 534

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: lied 863

Zegen en wegzending

De uitgangscollecte is bestemd voor het Missionair werk

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Woensdag 14 februari is de Aswoensdagviering om 19.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

Zondag 18 februari is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

Om 19.00 uur is de 1e Vesper in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

 

Bezinning & Cultuur

Dinsdag 13 februari 18.00-20.30 uur Marktpleinkerk: Pannenkoekendag

Woensdag 14 februari 10.00 Stefanuskerk Finsterwolde: Stiltewandeling

Vrijdag 16 februari 19.30 uur Ons Gebouw: Sacrale dans

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *