Zondag 4 februari 2018 om 9.30 uur

Liturgie voor de regiodienst op de 5e zondag na Epifanie, zondag voor het werelddiaconaat

Gezamenlijke dienst van de Streekgemeente Oost-Groningen met viering van het heilig avondmaal in de Vennekerk te Winschoten.

Voorganger: Ds W. Jöhlinger
Ouderling van dienst: Eise Smid
 Lector: Cees Hamster
Organist: Bouko Tiggelaar
Kindernevendienst: Janny Geertsema

Orgelspel                                                                   

Woord van welkom en mededelingen

Stil gebed

Aanvangspsalm: 67: 1, 2

Groet en Bemoediging:  

V:        De Heer zal bij u zij.
G:       De Heer zal u bewaren.
V:        Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:       die hemel en aarde gemaakt heeft,
V:        die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:       en niet in de steek laat wat Hij begon.
A:        Amen

Gebed om schuldvergeving

Woord van vrijspraak

Lied: 863 : 1, 4

Kyriegebed   (diaken Ruth Drewel)

V: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h (kyrië)

Glorialied: 967: 1, 2, 7

ZONDAGSGEBED

Moment voor de kinderen/nevendienst

1e Lezing: 2 Kon 4: 18-21; 32-35

Zingen: 863: 2, 3

Evangelielezing:  Marcus 1 : 29-39

Zingen:  339 a

Overdenking

Gebed

Collecteaankondiging:  diaken Anja Meijer
Eerste collecte: Werelddiaconaat – bevrijding van kindslaven in Ghana.
De uitgangscollecte is bestemd voor de Streekgemeente Oost-Groningen.

Collecte

Zingen: 534

De kinderen komen terug

DIENST VAN DE TAFEL 

Tafelgebed

Zingen: 340b (staande) apostolische geloofsbelijdenis

vervolg Tafelgebed
afgesloten met: Onze Vader 

Zingen: 672: 3, 4, 5, 6

Delen van brood en beker  (lopende viering)    

Dankgebed

Slotlied: 103 a: 1, 2                             

Zegen en wegzending

G: amen, amen, amen  (zingen)

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

De Streekkerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Bezinning & Cultuur

4 februari
Vanmiddag om 15.00 uur: Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, Café Hotel Victoria, Marktplein. Gast is Jean Pierre Rawie.

Vanavond is er om 19.00 uur een evensong in de Marktpleinkerk. Hiermee hopen we een eeuwenoude (Anglicaanse) traditie een eigentijdse invulling te geven in onze regio. Met kamerkoor Bel Canto o.l.v. Bouko Tiggelaar. Organist: Mattijs de Vreugd. Precentor (voorzanger): Adriaan Kegel. Sopraan: Janina Raguse. U bent van harte welkom!

13 februari
Pannenkoekendag vanaf 18.00 uur Marktpleinkerk Winschoten, Kosten € 5,- p.p. (kinderen tot 10 jaar gratis). De opbrengst is voor de voedselbank.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *