Zondag 28 januari 2018 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk

Liturgie voor de dienst van de 4e zondag na Epifanie

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Fré Siemons
 Lector: Koos Akkerman
Organist: Wim Westerman

Orgelspel                                                                   

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                      (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 66 : 1, 6 en 7

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed

Voorganger:              De Heer zal bij u zijn
Allen:                            De Heer zal u bewaren

Profetenlezing: Deuteronomium 18: 15-20

Zingen: Lied 111: 1, 2 en 6

Evangelielezing: Marcus 1: 21-28

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking          

Orgelspel       

Zingen: Lied 533: 1, 2 en 3

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte:      1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 422

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 4  februari is de dienst in de Vennekerk. Voorganger is ds. Wolf Jöhlinger. In deze dienst voor het Werelddiaconaat zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Om 19.00 uur is er een Evensong in de Marktpleinkerk met kamerkoor Bel Canto o.l.v. Bouko Tiggelaar. Organist: Mattijs de Vreugd. Precentor (voorzanger): Adriaan Kegel Sopraan: Janina Raguse.

 

Bezinning & Cultuur

28 januari
Stevo Akkerman (blz. 7), 15.30 uur Marktpleinkerk Winschoten, kosten: € 5.00 (incl koffie/thee).

31 januari
Meditatieve dans (blz.31) o.l.v. Ulrike Neumann. Aanvang: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda. Kosten: € 10.- pp. Kom vrijblijvend een keertje meedansen. Een proefles is gratis.

4 februari
Inspiratiecafé ‘ZIN IN OLDAMBT, 15.00 uur, in café Hotel Victoria, Marktplein Winschoten. Gast: Jean Pierre Rawie, dichter.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *