Taizé-viering

in de Marktpleinkerk Winschoten

Welkom en inleiding

Openingsliederen:

Lied 23: Laudate omnes gentes
Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer,
Verblijdt u alle volken en looft God altijd weer.

Lied 56: Sanctum nomen Domini
Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer.

 

Psalmlezing: Psalm 66 met:
Lied 78: Alleluia  (22)

Lied 43: Veni Lumen
Heilige Geest kom in ons hart,
Schepper Geest verlicht ons hart!
Heilig Licht, kom in ons hart.
Open mij voor uw liefde o Heer.  

 

Kyriëgebed: met Lied 87  (Kyrië 17)
Heer, ontferm U  

Lied 54: Toi, tu nous aimes
God, U bent liefde,
Bron van het leven

 

Eerste Schriftlezing: zaterdag 13 januari

Johannes de Doper zei over Jezus: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.  (Joh 1:29-34)

Lied 36: Spiritus Jesu Christi
Moge de Geest van Christus,
Moge de Geest van Liefde
ons hart met liefde sterken (2x) 

Tweede Schriftlezing: Zondag 14 januari

Jezus vroeg zijn eerste leerlingen: “Wat zoeken jullie?” “Meester,” zeiden zij tegen hem, “waar logeert u?” Hij zei: “Kom maar mee, dan zul je het zien.”  (Joh 1:35-42)

Lied 39: Tu sei sorgente viva
U bent de levende bron,
u bent het vuur en de liefde.
Kom Heilige Geest.

 

STILTE *……, uitlopend in muziek

*) Enige aanwijzingen om deze  STILTE  te gebruiken:

Ontspan je, en probeer je thuis te voelen, zoals dat mag bij de Vader thuis. Moet je hoesten, doe dat gerust.

  • Bid voor wat er zondermeer in je opkomt.
  • Ben je tevreden, wees dankbaar.
  • Ben je verdrietig, geef het uit handen.
  • Ben je bang, aanvaard het feit dat ‘zijn liefdevolle armen’ onder ons zijn: God is nabij.
  • Ga in gedachten de dag na, alles wat je hebt gedaan, gezegd of gedacht. Als je dat doet, zullen er aanleidingen zijn om te danken, om schuld te belijden en om dingen los te laten. Gebeden voor anderen zullen bij je opkomen.

 

Meditatief lied

Lied 50; Nada te turbe
Wees voor niets bevreesd,
zij die God zoeken zal het aan niets ontbreken.
God geeft alles wat nodig is.

 

Voorbeden

(Tijdens het zingen van de  liederen kunnen kaarsjes worden aangestoken.)

Lied 8: C’est toi ma lampe, Seigneur
Mijn lamp ontsteekt U o Heer.
Mijn God, verlicht mij in mijn duister. 

Lied 125: Christe, lux mundi
Christus licht van de wereld, wie U navolgt
Ontvangt het licht des levens.

Lied 1:  Dans nos obscurités
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

We sluiten de gebeden af met het zingend bidden van:

Lied 146: Onze Vader – Our Father

 

Afsluiting:

Lied 142: Bleib mit deiner Gnade bei uns
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
Licht in het duister.

 

(zacht zingend verlaten we de kerk)

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.