Zondag 14 januari 2018 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk

Liturgie voor de dienst van de 2e zondag na Epifanie

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Marian Karssen
 Lector: Chris de Vries
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                             

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                           A: Amen

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 66: 1, 6 en 7

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 526 : 1 en 3

Gebed
Voorganger:             De Heer zal bij u zijn
Allen:                      De Heer zal u bewaren

Lezing uit het OT:   Numeri 20 : 2-13

Zingen: Lied 655

Evangelielezing: Johannes 2 : 1-11

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking           

Orgelspel                                      

Zingen: Lied 525

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte:       1. Diaconie     2. Kerk

Slotlied: Lied 791

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor ’t Schienvat/Neon

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Vanavond is er om 19.00 uur een Taizéviering in de Marktpleinkerk.

Zondag 21 januari staat de dienst in het teken van het gebed voor de eenheid van christenen. De dienst wordt gehouden in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Pastoor Bert van der Wal van de Norbertusparochie, Winschoten.

Bezinning & Cultuur

Zie onze agenda.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *