21 januari: Biddag voor de Eenheid

Op 21 januari 2018 om 9.30 uur organiseert de Raad van Kerken een oecumenische dienst voor de Biddag van de Eenheid in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15: 1-21, waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers 6a).

De projectgroep Week van Gebed (een samenwerking van Missie Nederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: ‘Recht door zee’, verwijzend naar de uittocht van Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid.

De rechterhand van God
Wijst ons wegen om te gaan
De rechterhand van God
Richt op wie vallen één voor één
De rechterhand van God
Heelt ons naar lichaam, ziel en geest

 

Het beeldmerk op de poster wil iemand laten zien die vol vertrouwen op weg is.

Informatie

De dienst voor de Eenheid zal worden gehouden in de Marktpleinkerk in Winschoten. Voorganger in deze dienst is Pastor B. v.d. Wal, organist dhr. B. Tiggelaar. Medewerking wordt verleend door het koor “Con Forza” o.l.v. dhr. W. de Boer. De dienst begint om 9.30 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *