Zondag 31 december 2017 om 19.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Liturgie voor de dienst van Oudejaarsavond 2017

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Anke Bos
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel                               

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                               (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen  Lied (Psalm) 121

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

 

~ DE HEILIGE SCHRIFT~

 

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

………………………………….

Lezing uit de profeten: Jesaja 51: 1-6

Zingen: Lied 90a: 1, 2 en 3

Epistellezing: 2 Petrus 3: 1-13

Zingen: Lied 90a : 4, 5 en 6

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 511: 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Slotlied: Gezang 1014

Zegen

Uitgangscollecte: Oudejaarscollecte voor de kerk

 

 

MEDEDELINGEN

Morgen, 1 januari 2018 is er een korte dienst om 10.30 uur in de Marktpleinkerk met aansluitend een nieuwjaarsreceptie.

Een goede jaarwisseling en een gezegend 2018!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *