Zondag 31 december 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst op de zondag na Kerst

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Lector: Koos Akkerman
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                         

Woord van welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 489

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Glorialied: Lied 481

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit de profeten: Jesaja 61: 10 – 62: 3

Zingen: Lied 176: 1, 2 en 6

Evangelielezing: Lucas 2: 33-40

Zingen: Lied 339a

Overdenking                                   

Orgelspel

Zingen: Lied 494

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes: 1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: Lied 518: 1, 5 en 7

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Vanavond wordt  om 19.30 uur de Oudejaarsavonddienst gehouden in de Marktpleinkerk. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

Op Nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur een korte viering met daarna de gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

Alle goeds en veel heil en zegen in 2018!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *