Zondag 24 december 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van Advent, Rorate Coeli

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Chris de Vries
 Organist: Wim Westerman
Leiding KND: Janny Geertsema

Orgelspel                                        

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Antifoon: Lied 432d

Aanvangslied: Lied (Psalm) 19 : 1 en 2

Antifoon: Lied 432 d

Aansteken van de vierde Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Adventsproject kindernevendienst: Een boek vol verwachting?

Projectlied (melodie lied 8a/243)

 1. Jesaja schreef zijn tijd voorbij.
  Zo geeft hij hoop aan jou en mij.
  Lees mee en blijf niet langer staan
  bij hoe het altijd is gegaan.
 2. Je dankt de Heer voor Heer voor wat hij gaf,
  geen vijand pakt je eten af.
  Ze zullen zeggen: “Kijk die stad,
  God heeft haar altijd liefgehad”.

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit de brieven: Jesaja 62 : 8 – 63 : 4

Zingen: Lied 176 : 1, 5 en 6

Evangelielezing: Lucas 1 : 26-38

Zingen: Lied 339a

Overdenking                                  

Orgelspel

Zingen: Lied  466 : 1, 2, 3 en 4  (Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes: 1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: Lied 466 : 5, 6 en 7

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd KerkinActie Vluchtingen

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Vanavond om 22.00 uur is de Kerstnachtdienst in de Marktpleinkerk. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *