Eindejaarscollecte 2017

Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 12 vers 26: ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde’. We delen ons geloof met elkaar: onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen brood en wijn.

Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, buren en collega’s. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook mogen we gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben.

Als kerkenraad willen we ook in het nieuwe jaar samen met u een gemeente zijn, die deelt met elkaar en met de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar een extra gift, zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die deelt met elkaar en met mensen in de buurt! Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ellen Smid-Pouwer, secretaris

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *