Zondag 3 december 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag van Advent, Ad te Levavi

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Lenie de Vries
 Organist: Wim Westerman
Leiding KND: Janny Geertsema

Orgelspel                                          

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                                AMEN.

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 25 : 1 en 2

Aansteken van de eerste Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  Lied 301h

Adventsproject kindernevendienst: Een boek vol verwachting?

Projectlied (melodie lied 8a/243)

Jesaja schreef zijn tijd voorbij.
Zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.

Hij troostte mensen-met-verdriet,
omdat de Heer hem spreken liet:
‘Als herder zorgt God ook voor jou,
beschermt je en hij blijft je trouw.’
Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit de brieven  Jesaja 40 : 1-11

Zingen  Lied 435

Evangelielezing  Matteüs 21 : 1-9
Zingen  (Lied 339a)

Overdenking

Orgelspel

Zingen  Lied    439 : 1, 2 en 3       (Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes: 1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: Lied 433

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de kerstpakketten

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Vanavond wordt er om 19.00 uur een viering gehouden in de Marktpleinkerk met als motto: “Advent in beweging”. In deze viering wordt er o.l.v. Ulrike Neumann meditatief gedanst. Ook wie niet zelf kan of wil dansen kan innerlijk meedoen aan de beweging.

Zondag 10 december is de 2e Adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Wolf Jöhlinger uit Drieborg.

 

Kerstkaarten

Op 3 en 10 december kunt u weer kerstkaarten inleveren voor Roemenë. De doos staat in de Marktpleinkerk. We hopen dat u allemaal weer meedoet. Graag uw naam op de kaart vermelden geen postzegel. Eventueel voorzien van een kerstgroet in het Hongaars: (Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Ûjévet = Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar).
U mag de kaarten ook afleveren bij Henk Boven, Hoorntjesweg 15. Op 11 December wordt de doos met kerstkaarten verstuurd naar Roemenië.

Gezocht

Kniepertjesbakkers gezocht voor de Club Kerstmarkt op 15 december.
Wie mee wil helpen kniepertjes bakken (graag zelf een wafelijzer meenemen) is van harte welkom op woensdag 14 december om 14.00 uur in Ons Gebouw. Info en aanmelding bij Elisabeth Maas, tel. 06-28554257, elisabethdrenth6@hotmail.com.

Bezinning & Cultuur

Zie onze agenda.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *