Taizé – viering

Zondag 12 november 2017 19.00 uur in de Marktpleinkerk Winschoten

Achtste zondag van de herfst

 

Welkom en inleiding

Openingsliederen:

Lied 24 Singt dem Herrn  

                        Zingt de Heer een nieuw lied

                        Prijst hem voortdurend 

 

Lied 56: Sanctum nomen Domini

Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer.

 

Psalmlezing: Psalm 85 met:

Lied 75; Alleluia 18

Lied 36; Spiritus Jesu Christi

Moge de Geest van Christus,
Moge de Geest van Liefde
ons hart met liefde sterken (2x)

Kyriëgebed: met  Lied 82 (Kyrië 8)   Heer, ontferm U

Lied 13 Iona

 

Eerste Schriftlezing:  za. 11 november

God zei tot Ezechiël: Mensenkind, onthoud alles wat ik je zal zeggen, luister er aandachtig naar. Ga naar je landgenoten om te profeteren. (Ez 3:10-11)

Lied 43; Veni Lumen
Heilige Geest kom in ons hart,
Schepper Geest verlicht ons hart!
Heilig Licht, kom in ons hart.
Open mij voor uw liefde o Heer.  

Tweede Schriftlezing:  zon. 12 november

Jezus zegt: Wees waakzaam, want je kent dag noch uur. (Mt 25:1-13)

Lied 46  In te confido
Jezus Christus
Op U vertrouw ik

STILTE *……, uitlopend in muziek

 *) Enige aanwijzingen om deze  STILTE  te gebruiken:    

  • Ontspan je, en probeer je thuis te voelen, zoals dat mag bij de Vader thuis. Moet je hoesten, doe dat gerust.
  • Bid voor wat er zondermeer in je opkomt.
  • Ben je tevreden, wees dankbaar.
  • Ben je verdrietig, geef het uit handen.
  • Ben je bang, aanvaard het feit dat ‘zijn liefdevolle armen onder ons zijn.:  God is nabij.
  • Ga in gedachten de dag na, alles wat je hebt gedaan, gezegd of gedacht. Als je dat doet, zullen er aanleidingen zijn om te danken, om schuld te belijden en om dingen los te laten. Gebeden voor anderen zullen bij je opkomen.

 

Meditatief lied

Lied 32: Mon âme se repose
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem.

 

VOORBEDEN…….. afgesloten met het ONZE VADER:

(Tijdens het zingen van de  liederen kunnen kaarsjes worden aangestoken.)

Lied 125 Christe, lux mundi
Christus licht van de wereld,
wie U navolgt ontvangt het licht des levens.

Lied 1:  Dans nos obscurités
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

We sluiten de gebeden af met het zingend bidden van:

Lied 146: Onze Vader – Our Father

Afsluiting:

Lied 2: Wait for the Lord
Verwacht de Heer,
Zijn komst is nabij.        

(zacht zingend verlaten we de kerk)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.