Bijzondere collecte Hervormingsdag

In de regiodienst op 29 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor een project in Pakistan. Dit ter gelegenheid van Hervormingsdag. Hieronder vindt u een kleine toelichting op deze collecte.

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

Met vriendelijke groet,

Peter Koers, secretaris