Ontwikkelingen in de Lutherse gemeente

Zoals u misschien wel weet zijn op 1 november 2016 de Lutherse gemeenten van Pekela en Winschoten samengevoegd tot één Evangelisch Lutherse gemeente Pekela/Winschoten. Daar blijft het echter niet bij.

In de provincie Groningen zijn op dit moment vier Lutherse gemeenten, te weten in Groningen, Stadskanaal, Wildervank/Veendam en Pekela/Winschoten. Alle gemeenten zijn klein en hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Elk jaar neemt het aantal leden af en daarbij ook de financiële middelen en mogelijkheden.

Dat heeft ons ertoe aangezet om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het samenvoegen van die gemeenten tot één Lutherse gemeente in de provincie. Daarvoor hebben we plannen gemaakt en we zien daar mogelijkheden voor, ware het niet dat de gebouwen die in het bezit zijn een bezwaar vormen en een grote druk leggen op de financiële positie in de toekomst.

 

Afstand van gebouwen

Wat we nu hebben afgesproken is dat we de gemeenten samen gaan voegen en dat we in dat proces afstand gaan doen van de gebouwen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar we zijn druk bezig. Voor het kerkgebouw in Wildervank is een aparte stichting opgericht die het wil gaan gebruiken voor allerlei activiteiten. Die stichting is bezig de financiën rond te krijgen. In Pekela staat het verenigingsgebouw De Wartburg te koop evenals het kerkgebouw in Stadskanaal.

In Pekela is een stichting opgericht “Tot behoud van het Luthers erfgoed Pekela”. Deze stichting is bedoeld om financiële middelen te verzamelen voor beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats. Dat gaan ze doen door het aanschrijven van fondsen, donateur wervingen en activiteiten. Dat kerkgebouw en de begraafplaats zullen ook in een aparte stichting worden ondergebracht.

 

Gebouw Winschoten

Het kerkgebouw in Winschoten blijft nog even buiten schot in afwachting van de resultaten van verkoop en overdracht naar stichtingen. Maar het zal duidelijk zijn dat we ook een oplossing zoeken voor dat gebouw.

Groningen heeft het kerkgebouw al een tiental jaren in een aparte beheerstichting die allerlei activiteiten organiseren waarbij de volledige exploitatie van het gebouw betaald kan worden. De mogelijkheden in een grotere stad zijn wat dat betreft een stuk gunstiger dan bij ons.

 

Dan zou je zeggen; waar gaan we dan nog kerken?

Het is niet de bedoeling dat we elke zondag naar Groningen trekken. We zullen op plaatselijk niveau activiteiten blijven ontplooien en zullen voor ruimte dan aankloppen bij andere gemeenten. Zo zou je kunnen denken aan het houden van een kerkdienst volgens Lutherse traditie in de Marktpleinkerk. Tevens is de kreet huissamenkomsten ook al gevallen. Dat zijn ideeën die nog uitgezocht moeten worden.

Gelukkig wordt ons kerkgebouw in Winschoten nog regelmatig gebruikt. Gemiddeld twee keer per maand is er een kerkdienst. Op maandagavond repeteert het mannenkoor Oldambt (de opvolger van het Winschoter mannenkoor) in de kerk. Op dinsdagavond repeteert de cantorij en eens per maand op een vrijdagmiddag is er ook een mannenkoor dat repeteert. Activiteiten genoeg dus.

Ook wat betreft de toegankelijkheid is er nu heel wat ruimte gecreëerd rond de kerk en wie weet wat dat voor de toekomst nog zal opleveren voor het op één na oudste kerkgebouw van Winschoten.

 

Wilt u meer weten over onze Lutherse gemeenten en de Lutherse traditie kijk dan ook eens op de website www.elg-stadskanaal.nl/

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *