Zondag 1 oktober 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 16e zondag na Trinitatis (2e van de Herfst) Israëlzondag

Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Leiding KND Janny Geertsema
 Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 86 : 5 en 7

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 150a

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing  Daniël 9 : 14-19

Zingen  Lied 713 : 1, 3 en 5

Evangelielezing  Lucas 7 : 11-16  

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 802

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 1016

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Kerk & Israël

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 8 oktober  is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur

1 oktober
Inspiratiecafé ‘ZIN IN OLDAMBT’, (blz.6), 15.00 uur, café Hotel Victoria, Marktplein Winschoten met als gast Ruth Peetoom, voorzitter CDA. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

2 oktober
Gods koninkrijk (blz.17), 19:30 uur zaal bij pastorie Drieborg, info & aanmelding ds. Wolf Jöhlinger.

3 oktober
Ouderengespreksgroep, voorafgegaan door een gezamenlijke lunch. 12.30 uur in Ons Gebouw.

4 oktober
Psalmen om mee te leven (blz.16), 15.00 uur Ons Gebouw Winschoten, info & aanmelding ds. Bert. L. van der Woude.

5 oktober
Informatieavond reis naar Armenië en Georgië (blz. 10), 19:30 uur Ons Gebouw Winschoten.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *