Verslag startzondag van de streekgemeente Oost-Groningen

Op zondag 17 september 2017 werd geschiedenis geschreven. Zes gemeentes (Meeden, Midwolda, Nieuwolda/Oostwold, Reiderland, Scheemda en Winschoten) vormen met elkaar een samenwerkingsverband en trekken vanaf september 2017 onder een gezamenlijke noemer op.

Dat vroeg om een zondagse viering, waar leden van alle zes de geloofsgemeenschappen aan deel hebben genomen. De eerste kerkgangers druppelden al een uur vóór tijd binnen in de Vennekerk, maar een kwartier voor aanvang van de dienst stond er notabene een hele rij vanaf de Venne.

 

Kleurrijk netwerk

Bij de hoofdingang van de kerk kregen mensen wollen draden aangereikt in de kleur van hun gemeente. In de dienst werden deze draden met elkaar verbonden. Het was een eerste stap in het maken van een kleurrijk netwerk. De kinderen van de nevendienst hebben het eerste resultaat van de verbonden draden ingezameld en daaruit een bol gevormd. De bol (symbool voor de wereld waarin we leven) wordt nu meegenomen naar iedere regiodienst en wat op de startzondag is begonnen, wordt stukje bij beetje uitgewerkt tot een sterk en duurzaam netwerk.

 

Presentatie streekkerkenraad

Aan de dienst werkten alle zes pastores van het streekteam mee en zo kreeg iedereen een indruk van wat de streekgemeente aan voorgangers in huis heeft. Een mooi moment was de presentatie van de streekkerkenraad. Iedereen heeft kunnen zien wie de mensen zijn, die de komende tijd leiding gaan geven aan het samenwerken.

 

Ontmoeting

Na de dienst was er alle ruimte voor ontmoeting en gelegenheid om te proeven wat zo’n twintig thuisbakkers uit de verschillende kerken hadden meegebracht. Het merendeel van de 350 kerkgangers liet zich deze kans niet ontnemen. Een goed en hoopgevend begin van een nieuwe fase ‘geloven in Oost-Groningen’.

De volgende regiodienst wordt gehouden op zondag 29 oktober in het kader van 500 jaar Reformatie.

Van harte welkom!

 

Foto’s: Robert Jalink

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *