Zondag 17 september 2017 om 9.30 uur

in de Vennekerk, Venne 152, Winschoten

Liturgie voor de Startdienst Streekgemeente Oost-Groningen

Thema: Een open huis

Voorgangers: ds. Ariaan Baan, pastor  Tineke Huizing, ds. Wolf Jöhlinger, ds. Richard Offringa, ds. Gerbrand Segger, ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Watze Bokma
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Kleuren van de deelnemende gemeentes:

Groen:Winschoten
Blauw: Reiderland
Rood: Nieuwolda/Oostwold
Wit: Midwolda
Geel: Meeden
Oranje: Scheemda e.o.

Inleidend orgelspel           

Woord van welkom

Openingslied  Lied 839 : 1, 2en 4

Bemoediging en gebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God, bij u en bij elkaar.
A: Geef ons uw vrede.
V: Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven. Geef ons uw vrede. Onderricht ons in uw woorden. Schenk ons leven op uw wegen.

Refrein: Lied 292

V: Dat uw goedheid mij mag vinden
dat uw heil mijn toekomst wordt
en uw woord mijn weerwoord is
waar het leven wordt weersproken

Refrein

V: Dat uw goedheid mij mag vinden
dat uw heil mijn toekomst wordt
en uw woord mijn weerwoord is
waar het leven wordt weersproken

Refrein

V: Blijf gedenken wie wij zijn.
Gij mijn hoop waar nog de nacht duurt
Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben.
Met uw woord schenkt Gij het leven

Kyriëgebed

Glorialied: 150a: 1,4

4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gebed om de opening van het Woord

Moment met kinderen                                

Lied 288

Schriftlezing: Matteüs 20: 1-16

Lied: ’Samen op weg’ (op mel. lied  276= zomaar maar een dak…)

 1. Samen op weg, zoekend naar liefde,
  naast ieder ander willen staan.
  Want kan een mens, zonder die ander
  vreugde en vriendschap ondergaan?
  Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
  een steun, een toeverlaat,
  die niet verloren gaat.
 2. Samen op weg, zoekend naar kansen,
  naar elke nieuwe moog’lijkheid,
  om voor elkaar leven te scheppen,
  ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
  Wil bij ons zijn van uur tot uur,
  ons leiden elk moment, dat men uw kerk herkent.
 3. Samen op weg, zoekend naar leven,
  speurend naar licht en dageraad,
  mensen vol hoop, sterk en gedreven,
  zorgzaam en goed in woord en daad,
  niemand alleen en allen tezaam,
  zo gaat de boodschap voort  van Jezus eens gehoord.

Meditatie                                         

Zingen: Lied 975 :1 en 3

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezongen Onze Vader (lied 1006)

Collecte                                             

Slotlied: 416 :1 en 4

Zegen
Moge God die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.

Beantwoord met gezongen: “Vrede van God”, Op toonhoogte 135: 1 en 2

Vrede van God, de vrede van God,
de Vrede van God zijn met jou.
Vrede van Hem, Vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 

De volgende regiodiensten van de Streekgemeente Oost-Groningen:

29 oktober 2017 9.30 uur  500 jaar Reformatie.
Vennekerk te Winschoten. Voorganger: ds. B.L. van der Woude.

4 februari 2018 9.30 uur    Zondag Werelddiaconaat
Vennekerk te Winschoten. Voorganger: ds. W Jöhlinger.

20 mei 2018 10.00 uur     Pinksteren
Sporthal “de Rietkraag”te Oostwold. Voorgangers: pastor Tineke Huizing, ds. B. L. van der Woude.

4 november 2018 9.30 uur    Vennekerk
Voorganger ds. B.L. van der Woude.

Ook willen wij u attenderen op de Vesperdiensten in de Veertigdagentijd in de verschillende kerken die beginnen om 19.30 uur.

Ook in de zomer van 2018 zijn er weer de gezamenlijke diensten.