Zondag 10 september om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 13e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. L. de Ruiter, Drachten
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Cobie Haan
Organist: Jan Muller

Orgelspel 

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader,
En van Jezus Christus, de Heer.
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied:        Lied  100

Kyrie en Gloria

Zingen Lied 413: 1 en 3

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

GEBED

1e Lezing:    Ezechiël 43: 1 – 16

Zingen:          Lied  23c: 1, 2 en 5

Evangelielezing:  Mat. 9: 35 – 38  en  Lukas 15: 1 – 7

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen:          Lied  654: 1, 2, 4, 5 en 6

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied:        Lied    425

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk

 

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

Op zaterdag 23 september is de feestelijke opening van Ons Gebouw. Tijd volgt later

 

Komende diensten

Zondag 17 september is de startdienst van de streekgemeente Oost-Groningen om 09.30 uur in de Vennekerk. Voorgangers: alle pastores van de streekgemeente

Bezinning & Cultuur

Aanstaande zaterdag 16 september is het ‘Over de Brug festival‘ vanaf 14.00 uur in de Ontmoeting in Scheemda.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *