Na een poosje…

dominee Nelle-Mieke Drop

… is het goed ook weer afscheid te nemen.

Althans, als je ter overbrugging gevraagd bent en de gedachte definitieve oplossing zich aandient. Dat laatste is nu aan de orde, in de vacature-Hilverda is collega Gerbrand Segger benoemd.

Van februari tot nu heb ik een helpende hand mogen bieden in het pastoraat in uw gemeente. Het was mij een genoegen en voorrecht in uw midden te zijn, een aantal uwer te bezoeken en met enkele families wat mee te lopen in hun dagen van afscheid en rouw. Met name dat laatste – voor een paar dagen intensief op elkaar betrokken zijn en een goed afscheidsmoment voorbereiden om een geliefde overledene recht te doen – ervaar ik elke keer weer als ‘het mooiste werk’. Iets te mogen betekenen waar echt iemand nodig is, en dan met zulke parels als Gods troost en genade vanuit Zijn woord in handen, mooier kan het toch niet?

Het zit er nu weer op, ik wil u ten afscheid graag groeten. Ik dank u zeer voor het geschonken vertrouwen, voor de gastvrijheid, het welkom in uw huis en leven. Winschoten, en dan met name natuurlijk de protestantse gemeente, u dus, laat een warme herinnering bij mij achter. Moge collega Segger met net zoveel genoegen aan zijn taak beginnen.

Vrede en alle goeds voor u allemaal,

Nelle-Mieke Drop

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *