Start Streekgemeente Oost-Groningen

Na een lange aanloop is het zover: per vandaag, 1 september 2017, is de streekgemeente Oost-Groningen een feit.

Op zondag 17 september is de startdienst en voor alle mensen die direct betrokken waren bij het traject en voor allen die zich hebben ingezet om de streekgemeente te vormen, is dit een feestelijke dag. En gezien en gehoord de vele reacties geldt dat ook voor de mensen uit de deelnemende gemeenten.

 

Missie

Als pastoresteam, streekkerkenraad en colleges van diakenen en kerkrentmeesters, hopen we invulling te geven aan onze missie, zoals die is verwoord in het beleidsplan:

Vanuit de christelijke traditie voor jong en oud bouwen aan levende en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio.

Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op samenwerking gericht te zijn, maatschappelijke relevantie is daarbij belangrijk.

De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen binnen het samenwerkingsverband ook in de toekomst kerkelijke activiteiten zullen zijn.

Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle liefde, streven wij op deze wijze, als navolgers van Jezus Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God noemde: een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.

 

Startdienst

De viering op zondag 17 september is  ’s morgens om 09:30 uur in de Vennekerk in Winschoten. De dienst is voorbereid door het pastoresteam en zij zijn ook de voorgangers. Er is kindernevendienst en de dienst is rechtstreeks te volgen via de kerkomroep. Na afloop is er koffie-thee-fris en iets lekkers. Iedereen is van harte welkom!

 

Streekkerkenraad

De streekkerkenraad is compleet en wordt gevormd door ambtsdragers uit de deelnemende kerken. De samenstelling per 1 september is:

  • Predikant: ds. Bert van der Woude, PG Winschoten
  • Ouderlingen: Watze Bokma, PG Scheemda en voorzitter streekkerkenraad, Geesje Koers-Roelfsema,  PG Midwolda en scriba streekkerkenraad, Eise Smid, PG Winschoten en lid moderamen streekgemeente.
  • Diakenen: Meeuwes Luten, PG Scheemda e.o, Anja Meijer-Komdeur, PG Midwolda, Ruth Drewel, PG Nieuwolda-Oostwold i.o.
  • Ouderling-kerkrentmeesters: Gerard de Groot, PG Reiderland en Henk Dijkema, PG Meeden.

Het postadres van de streekkerkenraad is Hoethslaan 38, 9681 CM Midwolda en het mailadres: ghrkoers@hetnet.nl

 

Logo streekgemeente

Voor de herkenbaarheid op papier en digitaal, willen we een logo gebruiken.
Er zijn vast wel creatieve mensen in ons midden, die daar ideeën voor hebben. U/jij kunt een ontwerp insturen tot 1 oktober. Daarna maken we een keuze en wordt het resultaat bekend gemaakt.

Namens de streekkerkenraad,

Geesje Koers-Roelfsema

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *