Zondag 3 september 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 12e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. G. Segger
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Janny van Lang
Organist: Bouko Tiggelaar
Kindernevendienst: Janny Geertsema  

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied  34: 1 en 4

Kyrie en Gloria

V: bidden wij allen samen: Lied 299j: 1 en 2

Zingen Glorialied: Lied: 636

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

GEBED

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Project “Moet je horen”

1e Lezing      Jesaja 6: 8-13

Zingen  Lied 378

Evangelielezing:  Marcus 7: 31-37

Zingen:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen  Lied 534

Dankzegging, voorbeden, stil gebed,

Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied  Lied: 978: 1, 3 en 4

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Zending en Evangelisatie.

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 10 september is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. L. de Ruiter, Drachten.

Bezinning & Cultuur

Op zaterdag 16 september is het ‘Over de Brug festival’ vanaf 14.00 uur in de Ontmoeting in Scheemda. De startzondag van de Streekgemeente Oost-Groningen wordt gehouden op zondag 17 september om 9.30 uur in de Vennekerk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *