Bijbelweek in Nicolești

In Nicolești hebben de kinderen drie maanden vakantie van school. In augustus wordt er voor alle kinderen een vakantie-bijbelweek georganiseerd. Er worden dan Bijbelverhalen verteld, spelletjes gespeeld, er wordt geknutseld en voor iets lekkers gezorgd.

De collecte van 30 juli a.s. is hiervoor bestemd.