Streekgemeente Oost-Groningen: het besluit is getekend

Na afloop van de Pinksterviering aan het Oldambtmeer is het besluit om per 1 september 2017 zes gemeenten samen te brengen in de Streekgemeente Oost-Groningen, getekend door ds. Wolf Jöhlinger en Geesje Koers in hun functie als voorzitter en scriba van de classis Oost-Groningen.

Met deze handtekeningen is het formele gedeelte van het proces afgerond: er is een beleidsplan en een plaatselijke regeling, de gemeenten zijn gehoord, de kerkenraden hebben het verzoek om de Streekgemeente te vormen getekend en ingediend bij de classis, de predikanten en kerkelijk werker zijn gehoord en het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, heeft een positief advies afgegeven.

Nu volgt de berichtgeving naar de landelijke kerk en dan kunnen we in september officieel starten.

 

De zomerdiensten

In de afgelopen jaren zijn we al gewend aan gezamenlijke diensten in de zomervakantie en dat gaan we ook deze zomer doen. Om verschillende redenen doen niet elke zondag alle gemeenten mee. Dat komt ook omdat niet elk kerkgebouw geschikt d.w.z. groot genoeg is voor deze diensten.

In het kerkblad van uw gemeente staat wanneer en waar de kerkdiensten zijn.

 

Startweekend van de Streekgemeente op 16 en 17 september

Op zaterdag 16 september is er voor de vijfde keer het Over de Brug festival. Dan is er de presentatie van het programma 2017-2018 voor Bezinning & Cultuur en een optreden van de zanger Roon Staal. Hij zingt deze keer samen met de cantorij aangevuld met andere zangers/zangeressen uit de streekgemeente.

Dit jaar zijn er ook activiteiten voor de jeugd georganiseerd door de PG Scheemda. Het festival is ’s middags en als locatie is deze keer gekozen voor De Ontmoeting in Scheemda. Meer info staat in het programmaboekje dat eind augustus verschijnt.

Op zondag 17 september is er ’s morgens de gezamenlijke startdienst, een feestelijke dienst in de Vennekerk in Winschoten.

 

Diensten Streekgemeente

Behalve de startdienst is er in het najaar van 2017 nog een dienst waaraan alle gemeenten meedoen: op 29 oktober is een dienst in het kader van het Lutherjaar en 500 jaar Reformatie.

De gezamenlijke zondagochtenddiensten van de Streekgemeente zijn in de Vennekerk in Winschoten. Dat kerkgebouw biedt alle faciliteiten: voldoende zitplaatsen, een ruimte voor de kindernevendienst, de diensten zijn te beluisteren via de kerktelefoon/ internet en er is gelegenheid om na afloop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 

Samenstelling Streekkerkenraad en colleges

Elke kerkenraad heeft inmiddels de afgevaardigden naar de Streekkerkenraad benoemd en ook door de colleges van kerkrentmeesters en diakenen is de afvaardiging naar de streekcolleges geregeld.

In de volgende editie van de kerkbladen volgen de namen en de invulling van de functies en ook de contactgegevens.