Brief uit Ethiopië

Dhr. Girma Borishie, algemeen commissaris van EECMY – DASSC, heeft in Ethiopië vanuit Addis Ababa, in samenwerking met Daan Verbaan in Nederland, Kerk in Actie, een brief opgesteld die 11 juni in de morgendienst is voorgelezen door dhr. Verbaan. Hier kunt u deze brief nog eens rustig doorlezen.

 

Broeders en zusters van de PKN in Winschoten,

een hartelijke groet vanuit Ethiopië vanuit de diaconale tak van de Ethiopische Evangelische Kerk, EECMY – DASSC.

Wij werken al jarenlang samen met Kerk in Actie om nog beter noodhulp te kunnen geven en om mensen in ons land weerbaar te maken tegen de rampen die onze regio helaas teisteren. Dat gebeurt door middel van financiële steun, maar soms ook door gericht mensen te vragen ons voor een korte tijd te helpen bij het geven van trainingen. Soms kan een klein bedrag aan geld in onze situatie al een groot verschil maken. Voor 4 euro krijgt bijvoorbeeld een ondervoed kind een maand lang voldoende voedsel en voor 24 euro krijgt een gezin 1 kilo aan droogtebestendig zaaigoed.

De Ethiopische Evangelische Kerk van Mekane Yesus is een protestantse Lutherse kerk en heeft meer dan 8 miljoen leden, verspreid over 8600 plaatselijke kerken. Het motto van onze kerk is de totale mens te dienen; daarin komen de spirituele, fysieke en sociale aspecten samen. Hoewel het met de algemene ontwikkeling in Ethiopië de langzaam de goede kant op gaat, maakt cyclische droogte en daarmee verbonden voedseltekorten en hongersnood helaas nog steeds deel uit van onze geschiedenis. Via ons diaconale werk kunnen wij in alle uithoeken van het land mensen helpen die het slachtoffer dreigen te worden van de steeds terugkerende periodes van droogte. Zo kunnen wij in ons eigen land omzien naar hen die onze steun het hardste nodig hebben.

Ik noem u één voorbeeld uit ons werk in Buta Wagare.

In het dorpje Buta Wagere woont Duwi (30 jaar) met haar 6-jarige dochter Genno. Haar ouders wonen bij haar in huis. Haar man is naar de stad vertrokken om daar te werken.

Duwi heeft een klein stukje land. “Hier verbouwt zij sorghum en maïs op. De oogst van dit jaar is mislukt. Zij verdient wat geld door bier te brouwen van maïs. Daarmee kan zij voedsel kopen. Zij verkoopt maïsbier in haar dorp, maar dat levert niet veel op. Zij zou graag leren hoe zij hier meer mee kan verdienen. Gelukkig krijgt zij ook voedselhulp van de overheid; iedere maand een beetje graan en olie.

In de hele streek rond Buta Wagare is er in de afgelopen regentijd nauwelijks regen gevallen, zoals in vrijwel alle Ethiopische laaglanden het geval is. De akkers liggen er verdroogd bij. Overal zijn sporen van erosie zichtbaar. Want als het wel flink regent heeft de streek meteen te kampen met fikse overstromingen. Wij willen de levensstandaard van deze mensen verhogen door activiteiten te bieden waar vooral de vrouwen geld mee kunnen verdienen. Ze kunnen bijvoorbeeld geiten fokken of een handeltje opzetten. We helpen hen ook bij het verkopen van de producten. Mevrouw Duwi brouwt bijvoorbeeld maisbier. Met training en steun van ons kan ze een stap vooruit maken en haar bier in de grote stad verkopen zodat ze een betere prijs krijgt. We zijn van plan om een coöperatie te starten voor boeren, goed zaaizaad te verstrekken wat ook bij minder regen goede gewassen oplevert, trainingen te geven en de oogst gezamenlijk op te slaan.

De kracht van het werk van onze kerk ligt in het versterken van de kracht en weerbaarheid van mensen. Dat motiveert mij bijzonder om hieraan een steentje bij te dragen en het versterkt mijn geloof dat ieder mensenleven kostbaar is en dat wij God dankbaar mogen zijn voor wat hij doet door en via het werk van onze kerken hier in Ethiopië, maar ook in Nederland. Met de steun van Kerk in Actie en andere partners kunnen wij echt verschil maken in het redden van de levens van miljoenen mensen die door droogte en hongersnood bedreigd worden.

Namens mijn kerk in Ethiopië wil ik u danken voor uw steun aan ons werk. Wij waarderen uw betrokkenheid door gebed en verschillende vormen van ondersteuning zeer. Het betekent veel meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Daarin voelen wij ons ook met de Nederlandse kerken verbonden; wij zijn verschillende leden van een en dezelfde kerk wereldwijd.

Mag God u rijkelijk zegenen en u leiden in uw dienst aan de deze wereld ver weg en dichtbij.

Met een hartelijke groet vanuit Addis Ababa, Ethiopië,

Girma Borishie, algemeen commissaris van EECMY – DASSC

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *