Werkweek Joodse Begraafplaatsen

Herstelwerk aan joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen, 24 – 28 juli 2017

De christelijke Werkgroep voor het Onderhoud aan Joodse Begraafplaatsen organiseert ook dit jaar een werkweek om een bijdrage te leveren in het onderhoud van Joodse begraafplaatsen. Ditmaal in de week van 24 – 28 juli a.s. in de provincie Groningen. U bent van harte welkom om hieraan mee te doen.

Er zal op verzoek van de Joodse gemeenschap onderhoudswerk verricht worden op de begraafplaatsen in Winschoten en Bad Nieuweschans. De motivatie is, als christenen, zonder pretentie, een klein steentje bij te dragen aan de verbetering in de verhouding tussen Joden en christenen. Ook wil het een daad zijn tegen antisemitisme: rassenhaat, grafschendingen, aanslagen op synagogen, tegen bedreigingen en het spuwen naar Joden.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het rechtop zetten van scheefgezakte zerken en het lijmen van gebroken grafstenen. Ook het schoon maken van stenen behoort tot de werkzaamheden en het weer zwart verven van de letters. Vooral in Winschoten zijn er veel stenen waarvan de letters opnieuw geverfd moeten worden. Ook is er verfwerk te doen aan toegangshekken en aan grafhekken.

Een aantal grafperken zal hersteld worden, toegangshekken opnieuw geverfd. Ook zal er gewerkt worden aan metaheirhuisjes, en is er werk te doen aan het groen.

Inmiddels is in 40 jaar op meer dan 100 begraafplaatsen onderhoudswerk verricht in Nederland, en op enkele plaatsen in Polen, de Oekraïne en in Lissabon.

Kosten

De werkgroep betaalt de materialen graag zelf, want we denken aan de enorme financiële verliezen die Joden leden bij pogroms, verbranding van kostbare boeken en schriftrollen, verbanningen en het zich vrij kopen van de gedwongen doop. Er werken ongeveer 120 mensen samen uit alle kerken.

Christenen zijn hartelijk welkom op 24 juli of daarna, om aan dit werk één of meerdere dagen mee te doen. Men kan ook meehelpen met een gift via NL59 INGB 0000912504 ten name van Penningmeester Boete & Verzoening, te Zwolle. Zie: www.boete-verzoening.nl

Informatie en opgave

Mevrouw C. Arentze
e-mail: c.arentze@ziggo.nl
tel: 0320-215 015

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *