Zondag 11 juni 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Liturgie voor de dienst op zondag Trinitatis

 

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Chris de Vries
Organist: Bouko Tiggelaar
M.m.v. Daan Verbaan, Kerk in Actie

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Introductie van het project ‘Ethiopië, op zoek naar veiligheid
Middels een brief laat Daan Verbaan ons kennismaken met de mensen om wie het gaat.

Zingen: Lied 700

Evangelielezing: Johannes 3 : 1-15

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                      

Orgelspel       

Zingen: Lied 695

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 1014

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. Ondertussen krijgt u informatie over het nieuwe Ethiopië-project. Daan Verbaan neemt u in woord en beeld bij de hand.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 18 juni is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk.
Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude.
In deze dienst worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen we afscheid van Bert Hidding als diaken.

Bezinning & Cultuur

11 juni
Inspiratiecafé ZIN IN OLDAMBT
In de laatste editie van dit seizoen is Eppe Bodde uit Winschoten onze gast. Hij is veelzijdig zanger van o.a. operettes, liederen van Schubert en werk van de de Joodse Winschoter Saul van Messel, wiens gedichten hij ook voordraagt. Aanvang: 15.00 uur in het bruin café van Hotel Victoria aan het Marktplein in Winschoten. Toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

14 juni
Stiltewandeling rond de Stefanuskerk
in Finsterwolde met viering vooraf. Aanvang: 9.30 uur. Er is soep! Graag zelf brood meenemen. Dat delen we dan met elkaar. Kosten: € 5,- p.p.        

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *