Zondag 28 mei 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Liturgie voor de dienst van op de 6e zondag na Pasen, Exaudi

Voorganger: Ds. J.S. Helmantel
Lector: Anke Bos
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
Wij zijn samen gekomen, in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen           (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer        
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering                 

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 4

KYRIEGEBED

Glorialied: Psalm 27: 7

Kindernevendienst
Zingen: Samen in het licht:

 1. Wij gaan voor even uit elkaar,
  en delen nu het licht,
  dat licht vertelt ons iets van God
  op hem zijn wij gericht.
 2. Wij geven Gods verhalen door:
  en wie zich openstelt
  ervaart misschien een beetje licht
  door wat er wordt verteld.
 3. Straks zoeken wij elkaar weer op
  en elk heeft zijn verhaal.
  Het licht verbindt ons met elkaar:
  het is voor allemaal.

De kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

…………………………

Zingen: lied 287: 1 en 2

1e Lezing: 1 Petrus 4: 7b – 11

Zingen: lied  841: 1 en 2

Evangelielezing:   Johannes 15: 26 – 16: 4

Zingen:  U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                               

Orgelspel       

Zingen: lied  687

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven voor: diaconie en kerk.

De uitgangscollecte is bestemd voor  Roemenië.

Slotlied:  412:1 en 2

Zegen (3x amen)

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten!

U kunt deze diensten beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *