Ethiopië, op zoek naar veiligheid

Overleven bij droogte

Een project van Kerk in Actie waar we als Diaconie namens de gemeente aan deelnemen, en ons als Kerk in Actie de komende drie jaar graag voor willen inzetten.

In 2017 bereiden we twee diensten voor in samenwerking met Kerk in Actie en ds. van der Woude. De eerste dienst is op 11 juni waarin ds. van der Woude met een medewerker van Kerk in Actie, dhr. Verbaan, een dienst zal voorbereiden. Dhr. Verbaan is bij Kerk in Actie verantwoordelijk voor de Noodhulp. De tweede dienst is gepland in november en daar komen we in de volgende Kerkjournaals en op de website op terug.

De Diaconie heeft besloten om aan dit project deel te nemen omdat hier geprobeerd wordt om in de toekomst preventief beter op de droge periodes te zijn voorbereid en wordt begeleid door Kerk in Actie.

Hoe kan iedereen toch over eten beschikken als er maanden geen regen valt. En hoe voorkomen we dat de volgende extreme droogte niet weer zo’n enorme ramp wordt?

Lokale boeren en herders worden getraind in de aanleg van ondergrondse waterputten. Mensen worden ondersteund bij het verbouwen van gewassen die tegen droogte bestand zijn. Allemaal vanuit de kracht, kennis en kunde van de lokale bevolking.

We zullen de komende tijd meer informatie over het verloop van het project en de wetenswaardigheden over Ethiopië vermelden in het Kerkjournaal en op de website.

Een aantal wetenswaardigheden zal zijn:

  • Basisgegevens Ethiopië
  • Geschiedenis
  • Geografie
  • Bestuurlijke indeling
  • Demografie
  • Religie
  • Armoede
  • Staatsinrichting
  • Cultuur