Donderdag 25 mei 2017 om 9.00 uur

In de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Liturgie voor de dienst op Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Els Hessels
Lector: Janny van Lang
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                     (Allen gaan staan)

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering              

Zingen : Psalm 19 : 1 en 2

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

………………………………….

1e Lezing: 2 Koningen 2 : 1-15

Zingen: Lied  800 : 1 en 2

Evangelielezing: Marcus 16:  9 – 20  (allen staan)

Gezongen Acclamatie
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                       

Orgelspel            

Zingen: Lied 663

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes
1. Diaconie
2. Kerk

Slotlied: Lied 416

Zegen.

De uitgangscollecte is bestemd voor KIA-vluchtelingen

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst is er gelegenheid om in de kerk een kop koffie/thee te drinken.

Komende diensten

Zondag 28 mei 2017
Deze zondag wordt de dienst gehouden in de Marktpleinkerk. Aanvang:  9.30 uur.
Voorganger ds. Jan Helmantel

Bezinning & Cultuur

Na de dienst is bent u van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke fietstocht.

Voorbereiding nieuw seizoen
In deze maand beginnen de voorbereidingen en het plannen maken voor het nieuwe seizoen. We willen na de zomer weer een programmaboekje uitbrengen, dat mensen op velerlei wijze in staat stelt elkaar te ontmoeten. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Misschien bent u in bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren.
Laat het ons weten. Wij gaan er graag mee aan de slag!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *