Nieuwe huisstijl Kerkjournaal en website

petit-four met logo pgw

Het heeft lang geduurd voordat we als geloofsgemeenschap weer kunnen beschikken over een goed werkende website.

Al weer een hele tijd geleden is er een communicatiecommissie in het leven geroepen en die heeft haar taak serieus en met verve opgepakt. Een website is niet alleen maar een modern medium, je moet als geloofsgemeenschap ook weten wat je er mee wilt. Communicatie komt als het goed is van twee kanten. Over en weer luister je naar elkaar en deelt van je zelf mee. Ontvangen en zenden dus en liefst in een taal en op een manier die de verstaanbaarheid bevordert.

screen shot nieuwe websiteEr is een communicatieplan opgesteld, waarvan we nu de vruchten kunnen plukken en stukje bij beetje wordt in praktijk gebracht waar we samen over nagedacht hebben.

Het zoeken naar een vormgever en websitebouwer nam opnieuw tijd in beslag en uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Johan van der Woude en Pronamic. Johan ontwierp eerder het boek over de ramen van de Marktpleinkerk en kreeg de opdracht om nu met een ontwerp voor de website te komen. Pronamic is een bedrijf in Drachten, dat zorgt dat een website werkt en dat ons blijft ondersteunen bij het onderhouden van onze website.

Kerkjournaal maart 2013Met het kerkjournaal hebben we al wat geëxperimenteerd en het resultaat hebt u gezien. Een blad met inhoud dat er bovendien mooi uitziet. Dank voor de complimenten en de reacties die helpen om de leesbaarheid te verbeteren. Die laatste nemen we graag ter harte.
Nu er voor onze geloofsgemeenschap een eigen logo ontworpen is wordt het tijd om dat overal voor te gebruiken. U ziet het op de website, in de kerkbode en in het kerkjournaal, dat nu in een totaal andere kleurstelling verschijnt.
We hebben de huiskleuren van de Protestantse Kerk in Nederland losgelaten en alleen haar logo in lijntekening overgehouden. Tenslotte zijn wij een geloofsgemeenschap binnen de PKN.

Om het eigen karakter van onze geloofsgemeenschap te benadrukken voeren we een logo, dat bestaat uit een silhouet van de Marktpleinkerk. U ziet de Oostzijde van de kerk, de plek waar de zon opgaat, symbool voor het licht dat we ontvangen. Dat ook de dichtgemetselde ramen in het logo open zijn, zegt iets over de stijl van ons kerk-willen-zijn.

In het logo ziet u drie kleuren. De groene kleur is die van het land waar we wonen, het donkere blauw verbeeldt het Oldambtmeer en het lichtere blauw de hemel. Het groene deel heeft een welving of boogvorm, die verwijst naar een brug. De brug symboliseert ons motto: ‘In geloof verbonden’ en nodigt uit om mee te doen aan het programma van Bezinning & Cultuur, dat zoals u weet ‘Over de brug’ heet.
We hebben en houden als Protestantse Gemeente Winschoten een eigen karakter en zijn tegelijk verbonden met mensen in de nabije en wijdere omgeving.

Rest mij u uit te nodigen de website met aandacht te lezen en ook om onze vernieuwde Kerkjournaal te ontdekken. We hopen dat we zo niet alleen over de middelen voor communicatie beschikken, maar ook de wens tot communicatie een nieuwe impuls geven.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroep communicatie.

 

PS: We horen graag uw mening, positief of negatief. Daarmee kunnen wij weer aan de slag om de communicatie nog verder te verbeteren!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *