Vanuit de pastorie aan de Schönfeldsingel 3

Afscheid dominee Jurjen Hilverda

De titel van dit stukje dekt nog steeds de lading: ik schrijf vanuit de pastorie in Winschoten. Maar dit wordt dan de laatste keer en het schrijven valt me zwaar. Afscheid nemen is een moeilijke zaak, je laat los wat vertrouwd en goed was.

 

Weemoed

De vele jaren hier in deze stad en gemeente zijn een onderdeel geworden van mijn bestaan, zijn in mij gaan zitten. Je neemt ze mee, de herinneringen, natuurlijk, maar of het voldoende zal zijn? Vast en zeker, wil ik er toch onmiddellijk aan toevoegen – weemoed houdt me niet geheel en al in zijn greep, – ze geven me kracht en moed om het nieuwe aan te gaan. En werkelijk waar, ik heb er zin in.

 

Friese taal

De intrededienst in de kerk van Winsum was warm en hartelijk te noemen, de vele Winschoters die er waren voelden als een steun in de rug bij deze grote overgang die ik aan het maken ben. Voor hen die het Fries niet machtig zijn, waren de toespraken hier en daar wel te lang. Het zal een van de vele dingen zijn die ik mee wil nemen naar Friesland, het streven om zo ruim en toegankelijk mogelijk te zijn in het spreken, de omgang, het gemeentezijn. Omgekeerd viel er iemand over het woord ‘Heer’ dat ik wel in de liturgie gebruik, maar volgens deze kerkganger te vaak. Daar kan ik weer van leren!

De komende tijd zal er een van kennismaking zijn en van ‘landen’, mijn ziel zal vast wat meer tijd nodig hebben, maar vanaf 1 maart hoop ik er dan met al mijn spullen en spulletjes te zijn en vindt de verhuizing plaats.

 

Indrukwekkend gebeuren

Nog even terug naar het afscheid op 27 en 29 januari. Voor wie er niet bij waren of mij niet goed kennen, het was een indrukwekkend gebeuren. Ontroerend hier en daar, in een volle ‘Irene’ en in een volle kerk. Het was geweldig dus, en intensief, want we laten elkaar nu los. Ik wil u bedanken voor al die jaren. In mijn toespraak die ik op de vrijdagavond heb gehouden kunt u het nog eens nalezen. Ik bedank de gemeente ook voor het cadeau dat ik op die avond heb gekregen: een fikse bijdrage voor de aanschaf van een Ebike. Nu kan ik ongetwijfeld de verleiding weerstaan de auto te pakken en al de dorpen die ik onder mijn hoede heb, namelijk Winsum, Baard en Easterlittens en zelfs Hilaard met Húns/Leons, per fiets te bereiken. De voorzitter had overigens uitgerekend dat die afstanden best wel meevielen, maar toen hij bij Reduzum uitkwam waar Nelleke woont, begreep hij het helemaal: die man moet een elektrische fiets!

Lieve mensen, dank voor alle goede woorden en cadeaus die ik mocht ontvangen. De tafel in de achterkamer staat nog helemaal vol. Ik noem de tekening van de Marktpleinkerk waar Koen (zoon van Sindy) dagen aan heeft gewerkt, het Keltische kruis dat Joost Blok heeft gemaakt, de toespraak en het lied van Joost Valeton op de vrijdagavond met op die avond ook het lied van de Ionagangers en van Excelsior en muziek van de Harmonie, en al die andere persoonlijke dingen en hartelijke woorden die u mij toevertrouwde. Nogmaals heel veel dank daarvoor.

Easterlittens
Easterlittens

Vanaf woensdag 1 maart is dit mijn nieuwe woonadres:
Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum.

Vanaf 7 maart ben ik telefonisch bereikbaar onder nummer 0517 – 23 42 71. Tot die tijd is het volgende 06 nummer in gebruik: 06 – 23 98 20 44.

Met een hartelijke groet, tot kiek, oant sjen!