Afscheid Winschoten en intrede Winsum ds. Hilverda

dominee Jurjen Hilverda

Vrijdag 27 januari 2017: zaal Irene

‘s Middags vanaf 4 uur tot ‘s avonds 8 uur hebben heel veel gemeenteleden en anderen gebruik gemaakt van de gelegenheid afscheid te nemen van onze predikant Jurjen Hilverda.

Het is ook niet niks, om na 28 jaar te vertrekken vanuit de gemeente, waar je bent begonnen, naar een andere gemeente, maar gelukkig wel in Friesland.
In elk geval werd duidelijk deze middag, dat onze predikant van vele mensen lovende woorden kreeg toebedeeld en dat bijna iedereen het jammer vond, dat hij weggaat. Ook werd hem wel gezegd, dat men goed begreep, dat hij nog een keer een stap ging maken en dat er natuurlijk wel een aantal redenen waren, die dit vertrek hebben bevorderd. In dit geval is het niet toevallig Friesland geworden: en hij komt er zelf vandaan en vriendin Nelleke woont er. Wat wil je nog meer.

ExcelsiorEen aantal groepen hebben hun stem laten horen, zoals een aantal leden van het koor Excelsior, de mensen die een reis met hem hebben gemaakt naar Iona en een selectie van De Harmonie. Daarnaast heeft Mindert Kronemeijer op een prachtige manier pianomuziek gespeeld en waar nodig voor begeleiding van groepen gezorgd. Verder heeft Joost Valeton op een originele wijze het leven van Jurjen bezongen, gedurende zijn leven en werken in Winschoten. Ik heb meermalen gezegd: wat hebben we een talent in Protestants Winschoten. Zelfs LOGO TV heeft nog een opname gemaakt en gesprekken gevoerd met ds. Hilverda en de voorzitter.

Natuurlijk is er ook een cadeau aangeboden en vooral op zijn eigen verzoek is dit een elektrische fiets geworden, vanwege de “grote afstanden” tussen de diverse dorpen in zijn streekgemeente. Ook heeft de voorzitter nog een paar woorden gesproken en daarin vooral aangehaald, dat wij hem alle goeds wensen in Winsum en dat wij zullen proberen het zonder hem te doen en dat dat zeker gaat lukken, maar dat we daarvoor wel iedereen nodig hebben. Niet alleen ds. Bert van der Woude en de huidige kerkenraad zijn belangrijk, maar ook de gemeenteleden.

We zijn immers allemaal verantwoordelijk: ik reken op u!

Tenslotte heeft ds. Hilverda nog gesproken en vooral benadrukt dat hij het erg naar de zin heeft gehad in Winschoten. Dat hij ons ook zal missen, maar dat hij zin heeft in deze nieuwe uitdaging.

Het is goed iedereen te bedanken die heeft meegewerkt om deze middag tot een succes te maken. Deze middag is gebleken, dat veel gemeenteleden bereid zijn iets te doen voor onze kerk. Ook Els Tiggelaar als beheerder van Vennekerk en Irene en ook nog gemeentelid: bedankt.

 

Zondag 29 januari 2017: afscheidsdienst Vennekerk

Om half drie begon de afscheidsdienst van ds. Hilverda en vanaf twee uur begon men al binnen te lopen, om niets te hoeven missen van deze laatste dienst van onze dominee. De dienst was een ‘gewone dienst”, waarin behalve ds. Hilverda, ook ds. Van der Woude een kleine, maar wel belangrijke taak had: namelijk het afscheid van een dienaar des Woords, zoals het officieel heet.

bloemen voor dominee HilverdaVerder had de cantorij, samen met Annet Scholte, een mooie en ondersteunende rol in deze dienst. Ook de kindernevendienst en dames van de bloemschikking hebben hun best gedaan om het geheel nog feestelijker te maken. Robert Jalink, ondertussen wel hoffotograaf van onze kerk, heeft alles op de gevoelige plaat vastgelegd en daarvan zien we t.z.t. vast het een en ander terug. Na de dienst hebben een aantal sprekers het woord gevoerd: ds. Koolhaas, namens het convent van kerken, ds. Hiemstra, als vriend, maar ook als degene die ds. Hilverda in 1989 heeft bevestigd in zijn ambt.

Daarnaast sprak nog Harmen Hilverda, de broer van onze predikant, Bert van der Woude, als naaste collega en vriend van Jurjen en de voorzitter van de kerkenraad Eise Smid. Ook zongen de heren Wagenaar en Ypma, vrienden en collega’s nog een prachtig lied. Tenslotte bedankte ds. Jurjen Hilverda iedereen nog een keer en mochten hij en vriendin Nelleke het fraaie bloemstuk mee naar huis nemen. Daarna werd het nog lang druk en gezellig in Irene, waar degene die dat nog niet hadden gedaan afscheid konden nemen.

 

Zondag 5 februari 2017: Intrededienst in Winsum

Deze zondag waren we met ongeveer twintig mensen uit Winschoten bij de intrede van ds. Hilverda in de kerk van Winsum, een van de drie kerken die bij de streekgemeente Lank Maemert behoort. We werden hartelijk ontvangen, na een reis van anderhalf uur, in een landelijk en vooral weids gebied tussen Leeuwarden en Franeker. Na een kop koffie konden we plaatsnemen in de kerk en werd het weer een min of meer gewone dienst, waarin Jurjen Hilverda werd bevestigd in het ambt door ds. Bakker, consulent van deze kerk tijdens de vacaturetijd.

kinderen van dominee HilverdaOok hier zong een cantorij, was er een liturgisch bloemstuk en ook kinderen voor de nevendienst. Tijdens de dienst merkten we af en toe, dat we in Friesland waren, omdat een aantal onderdelen van de dienst in het Fries werden gedaan. Verder was de orde van dienst te vergelijken met onze diensten. Natuurlijk waren hier na afloop ook toespraken, maar helaas voor de niet-Friezen, deden de meeste sprekers hun verhaal in het Fries en ging de impact daarvan voor een groot deel van ons verloren. Toen ook dit geweest was hebben we, na nog een kop koffie met gebak, de terugreis aanvaard en Winschoten weer opgezocht. Ook vanaf hier wensen we ds. Hilverda alle goeds in zijn nieuwe omgeving en natuurlijk Gods Zegen.

Wij zullen in Winschoten proberen z.s.m. een kerkelijk werker te benoemen en tot die tijd zal emeritus predikant mevrouw Nelle-Mieke Drop uit Nieuwe Pekela bij voorkomende werkzaamheden pastorale assistentie verlenen.