Afscheidslied voor ds. Jurjen Hilverda

vlnr Eise Smid, Jurjen Hilverda, Bert vd Woude

Zoveel jaar geleden dat jij hier begon.
1 gemeente, 1 vriendin en leven van de zon.
3 jaar later trouwen in de kerk.
De liefde voor elkaar was toen best sterk.
En 2 zoons die je nooit meer missen wou.
En 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou.

Maar wij leven niet meer in het paradijs.
Geen garantie op een hemels plaatsbewijs.
Zoekend naar de waarheid in ’t geloof.
Vele mensen waren daarvoor doof. Daar zat je dan, al in de Gron’ger klei.
Na 16 huwelijksjaren, 16 mooie jaren, 16 huwlijksjaren voorbij.

Leven in een pastorie was nooit incognito.
Leven in een glazen huis dat was nu eenmaal zo.
40 lauwe leden in de kerk.
Wat zij nog geloven is Gods werk?
En heel veel heil’ge boontjes in het nauw.
En 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren van jou.

100 preken in de kerk en nog veel meer.
100 dode mensen met de laatste eer.
18 kleine baby’s met de doop.
36 ouders met nog hoop.
En heel veel mensen die jou bleven trouw.
In 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou.

Preken over hel en hemel deed je voor je brood.
Pastoraat hoorde erbij en omgaan met de dood.
Alles bij elkaar was best wel veel.
Maar je bleef gelukkig toch nog heel.
En jouw collega echt wel in de rouw.
Na 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren van jou.
1000 lied’ren met ons in de eredienst.
Vrome teksten die ik wel hield voor ‘gezien’. Wijze woorden en soms een gedicht.
En je wees ons altijd op ‘het licht’.
De goede boodschap waar ik op vertrouw.
In 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou.

1000-en gevoed met 2 vis en 5 brood.
Vele twijfelaars met ‘is er leven na de dood’.
Worstelen met het zevende gebod.
En dan weer horen: Lachen mag van God.
Het is maar hoe ‘k het allemaal beschouw.
Die 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren van jou.

100 oude mensen die vaak eenzaam zijn.
Jij moet dan maar raden naar hun zielepijn.
8 ‘voltooide levens’ en de vraag.
Zit men echt met mij zo in de maag.
En ik die nu dus niet meer van het leven hou
Ja in die lange jaren, 28 jaren, 28 jaren van jou.

Veel collega’s zag je komen en gaan.
Jij bent al die jaren toch maar doorgegaan.
Toen kwam er een mooie Friese meid.
En raakten wij jou, Jurjen toch nog kwijt.
Nu staan wij hier een beetje in de kou
Na 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou.

1 collega staat er hier alleen nu voor.
Samen zaten jullie op het goede spoor.
Samen voelde meer dan 1 + 1.
Samen hielden jullie de boel bijeen.
Met 3 ‘geloven’ in dat oud gebouw
In 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou.
Na 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou.