Strenge winter in Nicolesti

Begin januari is er contact geweest met ds. Adorján. Hij vertelde over de zeer strenge winter, die ze in Roemenië hebben gehad. De temperatuur daalde tot een dieptepunt van -27 graden Celsius. De gasprijzen zijn zeer hoog. Voor veel ouderen is dit een groot probleem.

Het gemiddelde inkomen is 500 lei, terwijl men alleen voor gas al 600 lei (€150,-) per maand kwijt is. De hele AOW gaat op aan gas en of hout zoals u in het vorige Kerkjournaal hebt kunnen lezen.

Daarom heeft de Roemeniëcommissie besloten om de opbrengst van de deurcollecte van eind januari te besteden voor aankoop van hout. De opbrengst was geweldig: €617,-. De Roemeniëcommissie heeft het bedrag aangevuld tot €1000,-. Ds. Adorjan kan nu voor de allerarmsten in het dorp hout kopen.

Ds. Adorjan vertelde dat er nu ’s nachts ook bewakers in het bos lopen om te controleren of er illegaal hout wordt gekapt. Op het kappen van hout wordt streng toegezien en de boetes zijn hoog. Maar de bewakers zijn corrupt, kappen zelf ook en zorgen “goed” voor zichzelf.

Oude man in NicolestiDs. Adorjan stuurde ons deze foto van een “oude man” (65 jaar), die ze elke week bezoeken en eten brengen.

Doordat wij ze geld sturen kunnen zij ook diaconaal actief zijn. Iets wat zij in de loop der jaren hebben geleerd. Was u niet in de kerk en wilt u toch een bijdrage geven voor dit project, dan kunt u uw gift overmaken op IBAN NL96 ABNA 0574 5178 04 van de diaconie, gift Roemenië o.v.v. brandhout.

> klik hier voor de website met foto’s van Nicolesti