Vader in de hemel, tot u richt zich onze gedachte…

Vader in de hemel, tot u richt zich onze gedachte,
U zoeken wij steeds opnieuw,
niet met de wankele stap van een verloren zwerver,
maar met de zekere vlucht van een duif op weg naar huis.
Laat ons vertrouwen op U geen vluchtige gedachte zijn,
niet de inval van een ogenblik,
noch de teleurstellende geruststelling van ons aardse hart.
Laat ons verlangen naar uw rijk,
onze hoop op Uw heerlijkheid
niet onvruchtbaar zijn als dorre wolken,
maar laat de volheid van ons hart
zich tot u verheffen en schenk ons verhoring
als een verfrissende dauw die onze tongen lest,
als hemels manna dat ons steeds verzadigt.

Uit: Sören Kierkegaard, Gebeden (vertaald door W.R. Scholtens).

De Deense filosoof Sören Kierkegaard (1813-1855) schreef niet alleen wijsgerige werken, maar ook dagboeken en gebeden. Zijn ‘schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid’ laten zien hoe hij voor alles eerlijkheid en diepgang zocht. Dat komt ook tot uiting in zijn gebeden.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *